Om ELMER

ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er et sett retningslinjer som skal bidra til at nettskjema utformes på en enhetlig og brukervennlig måte. ELMER er forvaltningsstandard for skjema på nett, så det offentlige er pålagt å følge ELMER i formelle skjema rettet mot næringsdrivende, og det er anbefalt at retningslinjene følges i skjema rettet mot innbyggere. I tillegg er det mange som frivillig bruker retningslinjene som ledd i brukskvalitetsarbeidet sitt.

Retningslinjene forvaltes av Brønnøysundregistrene (pdf).

Ny versjon av ELMER

Kravene i ELMER 3 (pdf) er nå fastlagt. Retningslinjene er vesentlig omarbeidet fra versjon 2.1. Utgangspunktet for den nye versjonen har vært at retningslinjene skal bli mer moderne og enklere å forholde seg til. Vi har startet arbeidet med å utvikle forklaringer og veiledningsmateriale knyttet til den nye versjonen.

Det er DIFI/ Standardiseringsrådet som beslutter når den nye versjonen blir gjeldende standard. Vi har forhåpninger om at dette skjer innen sommeren 2017.

Om nettstedet

Alt innholdet på dette nettstedet er utarbeidet av Brønnøysundregistrene og publiseres under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Kort oppsummert innebærer dette at innholdet fritt kan brukes og bearbeides. Det er ikke nødvendig å navngi lisensgiver, hvis det ikke er ønskelig.