Om ELMER

ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er et sett retningslinjer som skal bidra til at nettskjema utformes på en enhetlig og brukervennlig måte. ELMER er forvaltningsstandard for skjema på nett, så det offentlige er pålagt å følge ELMER i formelle skjema rettet mot næringsdrivende, og det er anbefalt at retningslinjene følges i skjema rettet mot innbyggere. I tillegg er det mange som frivillig bruker retningslinjene som ledd i brukskvalitetsarbeidet sitt.

Retningslinjene forvaltes av Brønnøysundregistrene (pdf).

Ny versjon av ELMER

Kravene i ELMER 3 (pdf) ble fastlagt i 2014. Det har tatt lang tid å få oppdatert Forskrift og IT-standarder i forvaltningen til å peke på den nye versjonen. DIFI har imidlertid offisielt avklart at ELMER 3.0 kan benyttes som sidestilt med ELMER 2.1.

Om nettstedet

Alt innholdet på dette nettstedet er utarbeidet av Brønnøysundregistrene og publiseres under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Kort oppsummert innebærer dette at innholdet fritt kan brukes og bearbeides. Det er ikke nødvendig å navngi lisensgiver, hvis det ikke er ønskelig.