Definisjon på brukskvalitet

Brønnøysundregistrene bruker følgende definisjon på brukskvalitet:

I hvilken grad et produkt/system kan bli brukt av spesifikke brukere til å oppnå spesifiserte mål i en spesifikk kontekst, med best mulig effektivitet, effekt og tilfredshet.

ISO 9241-11: 1998, vår oversettelse

Brønnøysundregistrenes brukskvalitetspolicy

1. Vi prioriterer brukskvalitet høyt

Vi involverer brukerne når vi skal utvikle nye løsninger og tjenester for å sikre at vi treffer brukernes behov.

 • Utviklingsprosessene våre skal være brukersentrerte
 • Brukergruppene og deres behov skal kartlegges før utvikling av nye løsninger settes i gang
 • Vi brukertester løsningene, underveis i utviklingsarbeidet og før de blir tatt i bruk.

2. Vi tar ansvar for brukerne

Brukerne skal oppleve at løsningene våre er tilpasset dem og deres situasjon. Tjenestene våre skal være ryddige og lette å bruke, slik at brukerne blir selvhjulpne og raskt får utført det de ønsker.

 • Løsningene våre skal utformes med utgangspunkt i brukernes oppgaver og mål
 • Vi bruker metodikk som personas, brukerreiser, lytting og intervjuer for å personliggjøre og gjøre oss kjent med brukerne
 • Vi veileder og hjelper brukerne til å oppnå det de ønsker på enklest mulig måte.
 • Vi sørger for at brukerne er trygge på at de har forstått og gjort riktig.

3. Vi lytter, analyserer og forbedrer

Vi følger med på brukernes atferd og tar i bruk kunnskapen om brukerne til å skape bedre løsninger. Vi bruker systematiske metoder til å utarbeide tiltak, og vi måler at tiltak har den ønskede effekten.

 • Vi registrerer og kategoriserer henvendelser systematisk
 • Vi forenkler med utgangspunkt i data og innspill fra personale som har kontakt med brukere
 • Vi forbedrer løsningene våre kontinuerlig

4. Vi skriver klart og handlingsrettet

Tekstene våre skal følge prinsippene for klarspråk, slik at det blir enklere for brukerne å finne, forstå og få til.

 • Vi bruker kunnskapen vi har om brukerne til å tilpasse tekstene til de ulike brukergruppene
 • Vi skal kommunisere entydig i alle kanaler, med ensartede begreper som er lette å forstå og som gir mening for brukerne

5. De digitale tjenestene våre er tilgjengelige for alle

Vi bygger tjenestene våre slik at flest mulig kan bruke dem. Vi legger til rette for brukere med nedsatte funksjonsevner.

 • Vi oppfyller de lovpålagte kravene til universell utforming i alle tjenestene våre
 • Vi tar høyde for at mange av brukerne våre trenger spesiell tilrettelegging, og gjør vårt beste for å følge god praksis for tilgjengelige webapplikasjoner
 • Vi tester at tilretteleggingen fungerer i praksis

Om punktene

Prinsippene er utviklet på Brønnøysundregistrene, med mye inspirasjon fra lignende prinsipper utviklet av Erhvervstyrelsen