ELMER 3.0

Denne nettsiden inneholder ELMER 3 med våre forklaringer/tolkninger. Vi har også en utskriftsversjon med bare de bindende punktene.

Formål og avgrensninger

Målet med retningslinjene er å sikre at offentlige elektroniske skjemaer blir utviklet på en enhetlig og brukervennlig måte. (Nærings- og handelsdepartementet: Tid til nyskaping og produksjon (2008).)

Retningslinjene tar kun for seg formelle digitale skjema som medfører juridiske eller økonomiske forpliktelser.

1. Overordnede prinsipper

Riktig

 • Gjør deg kjent med brukergruppen og sammenhengen som de bruker skjemaet i.
 • Beskriv noen eksempelbrukere (personas), og undersøk om deres perspektiv ivaretas i løsningen.
 • Beskriv noen eksempel på bruk av løsningen (brukerhistorier), og ta kritiske gjennomganger med utgangspunkt i dem.
 • Bruk statistikk, tilbakemeldinger og brukertester til å rydde unna eller endre elementer som misforstås eller ikke brukes.

Galt

Standardisert løsning med utgangspunkt i tilgjengelig funksjonalitet:

Aksjonspunkter

Du har ikke tilgang til noen aksjonspunkter.

Prosessoversikt – status: Utfylling (trinn 1 av 1)

Maskinell logikk:

Oppgi dato på formatet dd.mm.åååå

Intern informasjon:

Dette skjemaet er laget med utgangspunkt i retningslinjer fra Elmer-prosjektet, et prosjekt som omhandler utforming av elektroniske skjemaer innen offentlig forvaltning. Næringslivet og andre aktuelle aktører har deltatt aktivt med tanker og ideer i dette prosjektet for å få til størst mulig grad av brukervennlighet.

Intern begrepsbruk:

Har du budsjettert med fritatt omsetning og uttak første år?

Riktig

For å fylle ut dette skjemaet trenger du disse dokumentene (i digitalt format):
 • Referatet fra styremøtet der personen ble valgt
 • Bekreftelse fra den som ble valgt på at den aksepterer utnevnelsen
Det er Skatteetaten som er ansvarlig for et oppdatert folkeregister, men på skatteetaten.no er det er ikke mulig å søke etter adresser og personopplysninger.
Her kan du laste ned papirblanketter for registrering, endring eller sletting av foretak og enheter. Vi anbefaler imidlertid at du heller benytter Samordnet registermelding i Altinn. Papirskjema er kun nødvendig for enkelte uvanlige organisasjonsformer.

Du kan ikke bruke dette skjemaet. Hvis du har flere barn må fylle ut Innmelding av søsken.

Antallet er høyere enn vanlig, er dette riktig?

Galt

 • Være "korrekt", og ikke forholde seg til brukerenes upresise begreper og misforståelser
 • Forholde seg "nøytral" og ikke veilede i situasjoner der det finnes små mindretall med spesialbehov.
 • Ikke ta ansvar for helheten i brukeropplevelsen fordi "dét er ikke vårt ansvar".

Riktig

En person som har prokura kan ta beslutninger og inngå avtaler på vegne av bedriften. Du finner detaljert beskrivelse i Lov om prokura.
 • Vi anbefaler å følge WCAG 2 punkt 3.1.5 som sier: "Når en tekst krever leseferdigheter på et nivå som er høyere enn det som forventes etter norsk ungdomsskole, etter at egennavn og titler er fjernet, finnes det supplerende innhold eller en versjon som ikke krever leseferdigheter på et nivå som er høyere enn det som forventes etter norsk ungdomsskole. (Nivå AAA)".

Galt

Før du begynner

Før du åpner skjemaet om selskapsdata er det en del informasjon det er nyttig for deg å ha. Under kontaktinformasjon skal det oppgis kontaktdata til den ansvarlige i selskapet. Hvis selskapet ønsker å oppgi en egen kontaktperson (f.eks. utfylleren av skjemaet) må dette velges på side tre, og det blir da anledning til å fylle ut de ekstra opplysningene. Eksempeletaten vil da primært henvende seg til den oppgitte kontaktpersonen i framtiden, men enkelte henvendelser vil i alle fall gå til ansvarlig. Når du trykker på "send inn" på slutten av skjemaet vil alle data bli lagret, men vær oppmerksom på at meldingen likevel ikke er registrert. Når du trykker "Send inn" blir det opprettet en egen signeringsmelding i Altinn, og du må logge inn der og bekrefte signering før meldingen mottas av oss. Hvis du har spørsmål under utfyllingen kan du kontakte oss på tlf. 12 34 56 78.

Riktig

 • Som et minimum kan en brukertest innebære at man finner noen brukere, eller i det minste kollegaer som ikke kjenner løsningen, og gir dem en oppgave å utføre. For eksempel "fyll ut og send inn skjemaet". Observer hva som skjer, uten å hjelpe til. Dette er en enkel og effektiv metode for å finne ut om det er noe i løsningen som er uklart eller vanskelig å forstå.
 • Fortrinnsvis bør brukertesten involvere flere brukere som gjenspeiler ulike brukergrupper, inkludert brukere med ulike funksjonsnedsettelser.
 • Hvis man arbeider med en ny løsning, eller skal gjøre omfattende endringer, bør man helst teste og justere i flere runder, slik at man får verifisert at endringene man gjør fungerer, og at helheten i den ferdige løsningen er tilfredsstillende

Galt

 • Utviklerne og prosjektgruppa tar seg av utprøving.

Riktig

 • Skjemaet har en ansvarlig instans/person som vet hvordan opplysningene i skjemaet brukes
 • System for å ta imot tilbakemeldinger fra brukere
 • Ansvarlig instans/person som følger med på utviklingen i lovverk og forvaltning.
 • Etablert forvaltningsregime, for eksempel fast årlig evaluering og gjennomgang.

Riktig

 • Mulighet for å gjøre små endringer på enkelt vis
 • Redigerings- og utviklingsverktøy som gjør det enkelt å velge gode løsninger
 • Etabler intern kompetanse på løsningen, gjerne også på et teknisk nivå, hvis det er mulig
 • Tenk gjennom hvordan arbeidet og løsningen kan organiseres slik at det er enkelt å gjøre endringer senere, fortrinnsvis før utviklingen er i gang.
 • Hvis man selv står for den tekniske utviklingen må man sikre
  • at arkitektur og datastruktur er gjennomtenkt
  • best mulig isolasjon mellom presentasjonslag, logikk og data
  • full tilgang/eierskap til kode i egen løsning
  • at alternativer for bruk av åpen kildekode-komponenter og deling er vurdert

Galt

 • Gjennomgående avhengigheter som gjør at små endringer fører til at skjemaet må bygges opp på nytt.
 • Lukket/proprietær kode som ikke kan redigeres av skjemaeieren
 • Innholdsdata (tekster, felter osv.) blandet sammen med kode
 • Høy kompleksitet i løsningen

Riktig

 • Responsiv design
 • Mobilversjon eller egen app
 • God flytende skjermbredde
 • Tilbud om integrasjon mot fagsystemer, hvis det er aktuelt
 • Åpne datagrensesnitt

Galt

 • Låst, vid skjermbredde
 • Ikke testet på små skjermer

Riktig

 • Bruk et verktøy til å undersøke om sidene er optimalisert, for eksempel Google PageSpeed Insights.
 • Gå gjennom tidslinje for lasting av sidene og forsøk å begrense både ventetid (infrastruktur) og tid nødvendig for lasting av innhold. I Chrome finner du en tidslinje under Utviklerverktøy > Network. I Firebug for Firefox under "Net".
 • Unngå unødvendige sidelastinger eller at samme materiale lastes flere ganger.
 • I forhold til opp- og nedlasting, ha fokus på den totale datamengden for hele prosessen.

2. Utforming av skjemasiden

Riktig

Du er logget inn som Kari Hansen og representerer Transport og Løft AS.


Registrering av tungt kjøretøy


Om kjøretøyet

Kjøretøyet kan bare registreres her hvis det har et norsk registreringsnummer. Mer info.

Ikke et gyldig registreringsnummer


Eierskap

Anslå hvor mange ulike personer som vil føre kjøretøyet i løpet av året.

Feil i tall.


Riktig

Last opp fil

Opplastede filer

Ingen filer er lastet opp.

Galt

Klikk her for å komme videre
For å laste opp vedlegg: Klikk "nytt vedlegg". Velg vedleggstype og klikk "Bla gjennom". Naviger fram til riktig mappe og fil i dialogboksen og bekreft. Klikk "Ok". Gjenta dette for hvert vedlegg. Til slutt trykker du på "Fullfør" for å laste opp alle vedleggene.

Riktig

Du er logget inn som Ola Nordmann og representerer Ola's Vaktmestertjeneste.

Melding om mekanisk sprengning

Riktig

Dette skjemaet bruker du hvis du vil søke om støtte til nyskapende prosjekter i utviklingsbransjen. Hvis det er noe du lurer på kan du ta kontakt med utviklingssetaten på telefon 00 00 00 00 eller epost etat@etat.no.

3. Elementene i skjemaet

Riktig

Stedet der du overnattet flest netter.

Feltet må fylles ut

Stedet der du overnattet flest netter.

Feltet må fylles ut

Stedet der du overnattet flest netter.

Feltet må fylles ut

Riktig

Kommunen du var bosatt i 1. november i fjor

Ikke et gyldig kommunenavn. Mente du Hurdal?

Galt

Kommunen du var bosatt i 1. november i fjor

Ugyldig kommunenavn x

Kommunen du var bosatt i 1. november i fjor

Riktig

Galt

Riktig

Du trenger ikke oppgi epost-adresse, men det gjør det lettere hvis vi trenger å kontakte deg senere.

4. Skjemaets oppførsel

Riktig

Du er kvalifisert til å levere forenklet melding. Vi anbefaler deg å bruke denne istedenfor dette skjemaet.

Trinn 1
Trinn 2
Innsending
Kvittering

Riktig

+ = -
Last opp fil

Opplastede filer

Ingen filer er lastet opp.

Galt

+ = -
Last opp

Opplastede filer

Ingen filer er lastet opp.

Registrerte telefonnummer

Ingen telefonnummer er oppgitt.

Riktig

Du har lukket skjema-fanen...

Hvis du endrer på dette valget mister du det som er fylt inn i feltene som hører til.

Riktig

 • Tommelfingerregel: Vis fremdriftsindikator hvis en operasjon kan ta mer enn ett sekund. Illustrer gjerne framdriften uansett, men gjør det i alle fall hvis ventetiden er over ti sekunder.

Riktig

 • Vi anbefaler å følge WCAG-krav 2.2.5 som sier: "Når en godkjent økt utløper, kan brukeren godkjenne den på nytt og fortsette aktiviteten uten tap av data. (Nivå AAA)".

5. Innsending

Riktig

Ikke skriv inn sensitiv informasjon, forbindelsen er ikke sikret.

Er det noe du vil tilføye eller kommentere?

Last opp fil

Opplastede filer

Ingen filer er lastet opp.

Riktig

Din meldingsboks - utviklingsetaten

Kvittering årsrapport til Utviklingsetaten.

Din innsending ble registrert 3.2.2014 kl. 14:43 med referansenummer QWE987. Fristen for innsending er 1.3.2014, og du har anledning til å endre på rapporten fram til da.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer kan du kontakte oss på tlf. 12 34 56 78, eller sende en epost til post@etat.no.

Med vennlig hilsen
Utviklingsetaten

Registrerte besvarelser

Fornavn: Ola
Etternavn: Nordmann
.
.
.

Riktig

Din innsending ble registrert 8.8.2013 kl. 14:43 med referansenummer XYZ123. En bekreftelse med detaljert informasjon er sendt til din meldingsboks i Altinn. Hvis du har spørsmål kan du kontakte oss på tlf. 12 34 56 78, eller sende en epost til post@etat.no.

Vi takker for din forespørsel, slike saker blir normalt behandlet i løpet av to uker.

Galt

Innsending registrert.